RRETH NESH

KOMPANIA PRODHUESE "VALI" është themeluar në vitin 1995, fillimisht si një kompani e vogël për prodhimin e materialeve të thata në industrinë e ndërtimtarisë Duke parë ecurinë në tregun vendor, që në fillimet e punës tonë, NE sëbashku me të gjithë stafin drejtues, jemi orientuar që emri VALI të bëhet MARKA

E PRODUKTEVE CILËSORE. Përkushtimi dhe serioziteti i biznesit tonë, n'a transformoi ne LIDER, si në tregun KOMBËTAR ashtu dhe NDËRKOMBËTAR. Suksesi ynë dhe zhvillimi i vazhdueshëm në produktet ekzistuese dhe inovacione të reja në fushën e ndërtimtarisë, n'a mundësoi IMPLEMENTIMIN e standardeve ISO 9001-2008 dhe CE markaturë.