Produktet Auto nivelant

Auto

Auto nivelant si shtresë përfundimtare të dyshemeve

Dysheme industriale

WS-300 është material në përbërje të çimentos dhe mineraleve të forta që përdoret për rrafshimin përfundimtar të sipërfaqeve të betonit dhe estrihit.

Vali

Vali vetënivelizues, përdoret për nivelizimin e sipërfaqeve të dyshemeve, e cila përmban lidhje hidraulike dhe rezina akrilike. Karakterizohet me një …