Produktet Llaçra Polifix

POLI

Përshkrimi

Polifix ngjitësi përbëhet nga gipsi i cili shërben për ngjitjen e gjitha llojeve të pllakave të gipsit, dhe elementeve që përbëhen nga gipsi. Këtë material e veqon aftësia shumë e mirë ngjitëse në sipërfaqet të cilat përbëhen nga bloqet, tullat etj.

Netto: 25 Kg

UDHËZIME

Materiali përgatitet duke shtuar 9-11 litër ujë të pastër deri në përfitimin e masës homogjene.

 

Masa e përgatitur në këtë mënyrë duhet të harxhohet brenda 20 minutave pas përgatitjes. Koha e tharjës 30 min.

 

Pas ngjitjës me material baza në të cilën do të aplikohet ngjitësi duhet të jetë e pastër dhe e fortë.

12 muaj prej datës së prodhimit në qoftë se magazinohet me paketim origjinal, të padëmtuar, dhe në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat

INFORMATA

Për ngjitje të llojeve të ndryshme të pllakave të gipsit, dhe elementeve që përbëhen nga gipsi

Dokumentet teknike

MSDS (POLIFIX)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (POLIFIX)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte