Produktet Baza Tief ground

Përshkrimi

Tief ground është bazë Akrilike me lidhje të lartë dhe me penetrim të thellë, rekomandohet për sipërfaqe ku ka absorbim më të theksuar të substratit, përdoret për ambiente të brendshme dhe të jashtme.

 

Eshtë e përshtatshme për aplikim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

Netto: 25 Kg , 15 Kg dhe 5 Kg

UDHËZIME

Siperfaqja ku do te aplikohet me Tief ground duhet te jete e thate pa mbetje pluhuri yndyre ose meteriale tjera. Dëmtimet e sipërfaqes së substratit duhet të riparohen me metariale adeguate paraprakisht dhe pastaj të vendoset Tief ground

Vali Tiefground aplikohet me një shtresë duke e holluar me ujë të pastër deri në 50%. Për sipërfaqe shumë poroze rekomandohet të përdoret jo e holluar me ujë. Aplikohet me furçë rrole ose me spurcim.

12 muaj prej datës se prodhimit

INFORMATA

Vali Tiefground është i përshtatshëm për përdorim në sipërfaqe të reja si p.sh. Llac ,beton,tulla, pllaka gipsi etj, të cilat me pas do të mbulohen me bojë. Për të shtuar se Tiefground ka aftësi shumë të mira të forcojë dhe mbulojë sipërfaqet poroze të cilat paraprakisht janë lyer me Gëlqere, Ngjitësa, ose me bojë për një kohë të gjatë.

100-200 g/m² në varësi të aftësisë absorbuese të substratit.

Dokumentet teknike

MSDS (TIEF GROUND)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (TIEF GROUND)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte