Produktet Ngjyra Profi Color

PROFI

Përshkrimi

Profi Color është ngjyrë me cilësi të lartë në bazë të rezinave akrilate i përshtatshëm për përdorim të brendshëm.

 

Profi Color karakterizohet nga veti të larta kundër ujëthithjes, dhe rezistencën ndaj kushteve atmosferike.

Netto: 25 Kg dhe 5 Kg

UDHËZIME

Sipërfaqja që duhet të lyhet paraprakisht aplikohet Vali Tiefground të holluar rreth 20% me ujë të pastër që baza të jetë plotësisht e pastër prej pluhurave.

Para përdorimit ngiyra përzihet ngadalë dhe aplikohet duke e holluar me rreth 5-10% ujë të pastër në shtresa sipas nevojës. Profi Color aplikohet duke përdorur rrul ose furçë. Shtresa e dytë aplikohet pasi të jetë tharë plotësisht shtresa e parë.

12 muaj prej datës së prodhimit në qoftë se magazinohet me paketim origjinal, të padëmtuar, dhe në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat

INFORMATA

Profi Color Eshtë produkt që përdoret me lehtësi. Eshtë i domosdoshëm për lyerjen e sipërfaqeve të reja, përdorimi i të cilit siguron mbulim të mirë të siperfaqes dhe një ngjitje kompakte të Ngjyres me sipërfaqen që lyhet. Gjithashtu është i rëndësishëm për përpunimin e sipërfaqeve të vjetra, të dëmtuara dhe të riparuara përpara lyerjes.

 

Përdoret në të gjitha llojet e mjediseve të mbrendshme.

Dokumentet teknike

MSDS (PROFI COLOR)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (PROFI COLOR)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte