Produktet Llaçra Gips glet 300

GIPS GLET

Përshkrimi

Vali Gips rrafshues final 300 është llaç final në bazë të gipsit e cila përdoret në rrafshimin final të mureve të brendshme dhe tavanece paraprakisht të suvatuara me llaç themelorë apo rrafshues si dhe gips pllaka

Netto: 25 Kg

UDHËZIME

Materiali përgatitet duke shtuar 15-17 litër ujë të pastër deri në përfitimin e masës homogjene.

 

Masën e lëmë të qëndrojë së paku 5 min dhe pastaj përsëri e përziejmë dhe i shtohet ujë sipas nevojës.

 

Masa e përgaditur në këtë mënyrë duhet të harxhohet brenda 1 ore pas përgaditjes.

12 muaj prej datës së prodhimit në qoftë se magazinohet me paketim origjinal, të padëmtuar, dhe në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat

INFORMATA

Përafërsisht 1 kg/ m² 

Dokumentet teknike

MSDS (Gips glet 300)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (Gips glet 300)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte