Produktet Fasada Kulir plast

Përshkrimi

Kulir plast është material me përbërje të rezinave kualitative akrilike që shërben si mbrojtës në dekorimin e mureve të fasadave të jashtme.

 

Kulir plast është llaç plastik që aplikohet me lehtësi, me aftësi ngjitëse të shkëlqyera dhe i qëndrueshëm ndaj ndikimeve atmosferike.

Netto: 25 Kg

UDHËZIME

Në sipërfaqen e rrafshuar e vendosim bazën Groundputz e lemë 24 orë pastaj aplikojmë kulir plast.

Para përdorimit kulir plast duhet të përzihet me mikser elektrik ose me dorë, ndërsa uji i shtohet sipas nevojës.

 

Materiali vendoset me vegël metalike derisa materiali është ende i freskët shtrihet mirë dhe rrafshohet përfundimisht. Mjetet e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

12 muaj prej datës së prodhimit, nëse ruhet në paketimin origjinal 

INFORMATA

Para vendosjes se Valiplast sipërfaqet e vjetra duhet të pastrohen nga pluhuri, yndyrnat, të largohen pjesët e paqëndrueshme të mureve dhe të rrafshohet.

kulir plast 1.5mm, shpenzimi në sipërfaqe të rrafshët është 3.0-3.5 kg/m²

Dokumentet teknike

MSDS (KULIR PLAST)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (KULIR PLAST)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)