Produktet Baza Color primer

Përshkrimi

Color primer është dispersion në bazë të rezinave akrilike me hidrofobicitet të lartë që përdoret për impregnimin e sipërfaqeve të ndryshme sic janë: Tullat. Sipërfaqet e betonit dhe para se të aplikohet në ngjyrë Profi Color dhe Star color. 

 

Color primer aplikohet lehtë, shpejt dhe lidhet shumë mirë, depërton në sipërfaqe ku më pas do të vendosen materialet përfundimtare.

Netto: 5 Kg

UDHËZIME

Sipërfaqet në të cilën do të aplikohet me Vali Color Primer duhet të jenë të forta, të pastra nga pluhurat,yndyrnat etj.

Para përdorimit primeri duhet tretur në ujë proporcion 1:5 dhe të aplikohet me furçë, rrul cilindrik ose pompë me presion.

12 muaj prej datës se prodhimit

INFORMATA

Përdoret si bazë para se të aplikohen ngjyrat të brendshme (Star color, profi color ose eco color)

50-75 g/m² 

Dokumentet teknike

MSDS (COLOR PRIMER)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (COLOR PRIMER)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte