Produktet Llaçra Llaç 120

LLAÇ THEMELORË

Përshkrimi

Vali Llaç 120 është llaç i para-përzier, me bazë gëlqere çimento që ka nevojë vetëm për shtimin e ujit. Vali llaç 120 gatshëm ofron :

 

-Ngjitshmëri të lartë në substrat

 

-Punueshmëri të shkëlqyer

 

-Aplikim i thjeshtë

 

-Ideal për aplikim me pompë llaçi

 

-Veti të standardizuara dhe stabël 

 

-Veti shumë të mira për përshkrimin e avujve të ujit nëpër ndërtesa

 

-E përshtatshme për ambiente të jashtme dhe të brendshme.

Klasifikohet si llaç i kategorisë GP CS II, WO në bazë të standartit EN998-1.

Netto: 30 Kg

UDHËZIME

Substrati duhet të mos ketë përmbajtje pluhuri, vajrash ose mbetjesh të tjera si dhe duhet të jetë izoluar nga përshkrimi i ujit, përpara se të fillojë aplikimi i Llaçit 120.

Llaç 110 hidhet në ujë duke e përzier vazhdimisht, derisa të formohet një masë llaçi që mund të punohet lehtë. Llaçi 120 aplikohet me dorë ose me makinë duke përdorur mistri ose pajisje rrafshuese.

Shtresat e mëvonshme duhet të aplikohen të paktën 7 ditë pasi është aplikuar Llaçi 120.

12 muaj prej datës së prodhimit në qoftë se magazinohet me paketim origjinal, të padëmtuar, dhe në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat

INFORMATA

Llaç 120 përdoret për të krijuar një shtresë bazë mbi siperfaqet e ndërtesave. Përbën substratin ideal për shtresat e mëvonshme që do të apilkohen në shresen finale.

Përafërsisht 13,5 kg/ m²/cm trashësi

Dokumentet teknike

MSDS (LLAÇ 120)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (LLAÇ 120)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte