Produktet Llaçra Llaç 400

LLAÇ RRAFSHUES

Përshkrimi

Vali Llaç 400 është stuko për ambiente të brendshme me bazë çimento, e modifikuar me polimer akrilik, dhe me një granulometri të imët. Kur përzihet me ujë, përftohet një masë kremoze e përshtatshme për aplikim në shtresë të hollë.

 

Në krahasim me produktet e tjera ofron advantazhet si më poshtë:

 

-Eshtë më e lehtë për të lemuar dhe gërryer me letër abrasive.

 

-Ka konsum të pakët.

 

Klasifikohet në kategorinë e llagit PCC R2 në bazë të standartit
Europian EN 1504-3.

Netto: 25 Kg

UDHËZIME

Substrati duhet të jetë stabël, pa përmbajtje pluhuri, yndyre, ose mbetje të tjera mbi sipërfaqe.

 

Përpara se të aplikohet Vali Llaç 400 sipërfaqja e mureve duhet të jetë e izoluar, dhe të mos ketë dëmtime, vrima etj.

Vali Llaç 400 shtohet ngadalë në ujë, duke përdorur një mikser me shpejtësi të ngadaltë derisa të arrihet një formë kremoze. Përafërsisht 3 pjesë Vali Llac 400 përzihen me një pjesë ujë.

12 muaj prej datës së prodhimit në qoftë se magazinohet me paketim origjinal, të padëmtuar, dhe në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat

INFORMATA

-Mbulimi dhe lëmimi i siperfaqeve të mureve te jashtme

 

-Veshjen dhe mbulimin e plasaritjeve, vrimave ose dëmtimeve të ndryshme mbi sipërfaqen e mureve te jashtme të ndërtesës.

 

-Lemimi i sipërfaqeve të përgjithshme të ndërtesave (stukim) me shtresa shumë të holla, në vend të përdorimit të llaçit ose shtresave të tjera përfundimtare.

Përafërsisht 1,2 kg/ m²/mm trashësi shtrese

Dokumentet teknike

MSDS (LLAÇ 120)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (LLAÇ 120)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte