Sistemet Vali color system

COLOR

Vali Color System është sistem komplet për pigmentimin e ngjyrave dhe fasadave me makineri dhe softuer të cilat kanë effiçiencë dhe shpejtësi të lartë. Vali color system përmban afro 6 katalogje të ndryshme të ngjyrave. 

 

Nëse jeni i interesuar për të punuar me programin/sistemin të kompletuar për pigmentim, atëhere ju lutem na kontaktoni.

KATALOGJET

MBËSHTESIN PIGMENTIMIN

Decorite

Decorite