Produktet Fasada

Fasada

Aplikohen si shtresë përfundimtare, për të krijuar një sipërfaqe të bardhë ose të ngjyrosur, hidrofobike dhe me strukturë të kënaqeshme

Decorite

Dekorite është llaç akrilik, gati për t’u përdorur, në trajtë paste, me ngjyrë të bardhë por mund të pigmentohet sipas dëshirës…

Decorite

Dekorite është llaç akrilik, gati për t’u përdorur, në trajtë paste, me ngjyrë të bardhë por mund të pigmentohet sipas dëshirës…

Kulir plast

Kulir plast është material me përbërje të rezinave kualitative akrilike që shërben si mbrojtës në dekorimin e mureve…

Fasada

Decoplast përdoret për të krijuar një sipërfaqe me reliev, që nuk përthith ujë dhe aplikohet mbi substrate ku kerkesa per ngjitshmeri dhe elasticitet është e madhe. Decoplast eshte shtresa perfundimtare, në kombinim me ngjitesat e stiroporit formojnë sistemin e termoizolimit.

Decoplast full

Decoplast full 1.0 mm është produkt i para përzier,me kokrriza nga 1.0 mm në përmbajtjen e vet, e përforecuar me rezina…

Decoplast full

Decoplast full 1.5 mm është produkt i para përzier,me kokrriza nga 1.5 mm në përmbajtjen e vet, e përforecuar me rezina…