Produktet Ngjitës të termoizolimeve

Ngjitës të

Ngjitës të termoizolimeve përdoren ne kombinim me Vali Fasade Minerale ose Vali Decorite për të krijuar sistemin e fasadave termoizoluese. Është e pershtatshme për ngjitjen e pllakave te polistirenit, leshit të xhamit, poliuretaneve etj. Këto ngjitsa përmbajn perforcimi me fibra e cila rrit ndjeshëm forcen e ngjitjes se pllakave të polistirenit.

Stirofix

Vali Stirofix-Z është ngjitës me bazë çimento me ngjyrë hiri, i përforcuar me fibra dhe rezina akrilike. Ofron ngjitshmëri të lartë në fillim dhe më pas, elasticitet dhe rezistencë ndaj lagështisë.

Stirofix

Vali Stirofix-B është ngjitës me bazë çimento, i përforcuar me fibra dhe rezina akrilike. Ofron ngjitshmëri të lartë në fillim dhe më pas, elasticitet dhe rezistencë ndaj lagështisë.

Ngjitës të

Ngjitës të termoizolimeve përdoren ne kombinim me Vali Fasade Minerale ose Vali Decorite për të krijuar sistemin e fasadave termoizoluese. Është e pershtatshme për ngjitjen e pllakave te polistirenit, leshit të xhamit, poliuretaneve etj (Këto ngjitsa nuk përmbajnë përforcues me fibra)

Stirofix Z

Vali Stirofix-Z standard është ngjitës me bazë çimento me ngjyrë hiri, i përforcuar me rezina akrilike. Ofron ngjitshmëri të lartë në fillim dhe më pas, elasticitet dhe rezistencë ndaj lagështisë.

Stirofix B

Vali Stirofix-B standard është ngjitës me bazë çimento, i përforcuar me rezina akrilike. Ofron ngjitshmëri të lartë në fillim dhe më pas, elasticitet dhe rezistencë ndaj lagështisë.

Ngjitës të

Ngjitës të termoizolimeve eknomikë përdoren ne kombinim me Vali Fasade Minerale ose Vali Decorite për të krijuar sistemin e fasadave termoizoluese. Është e pershtatshme për ngjitjen e pllakave te polistirenit, leshit të xhamit, poliuretaneve etj  (Këto ngjitsa nuk përmbajnë përforcues me fibra)

Stirofix Z

Vali Stirofix-Z ECO është ngjitës ekonomikë me bazë çimento, i përforcuar me rezina akrilike ngjyrë hiri. Ofron ngjitshmëri të lartë në fillim dhe më pas, elasticitet dhe rezistencë ndaj lagështisë.

Stirofix B

Vali Stirofix-B ECO është ngjitës me bazë çimento ekonomikë, i përforcuar me rezina akrilike. Ofron ngjitshmëri të lartë në fillim dhe më pas, elasticitet dhe rezistencë ndaj lagështisë.