Produktet Llaçra

Llaçra

Llaçra te para-përzier të cilat përdoren si bazë për suvatimin e murreve

Llaç

Vali Llaç 110 është llaç i para-përzier, me bazë gëlqere çimento që ka nevojë vetëm për shtimin e ujit.

Llaç

Vali Llaç 120 është llaç i para-përzier, me bazë gëlqere çimento që ka nevojë vetëm për shtimin e ujit.

Llaç

Vali Llaç 130 është llaç i para-përzier, me bazë gëlqere çimento që ka nevojë vetëm për shtimin e ujit.

Llaçra

Llaçrat rrafshues jana masa rrafshuese me granulometri të imët e cila përdoret për suvatimin e siperfaqeve pas llaçrave themelorë

Llaç

Llaç Rrafshues 150 është masë rrafshuese me granulometri të imët, me bazë çimenton. E modifikuar me rezina akrilike, për aplikime në ambiente të brendshme.

Llaç

Llaç Rrafshues 400 është stuko për ambiente të brendshme me bazë çimento, e modifikuar me polimer akrilik, dhe me një granulometri të imët.

Llaçra

Llaçrat final janë masa e fundit e cila aplikohet për ti suvatuar sipërfaqet në bazë çimentoje

Llaç

Llaç Final 100 është përzierje e bardhë, me granulometri shumë të imët, me bazë gëlqere dhe e modifikuar me adetive speciale.

Llaçra

Këto llaçra janë llaçra në bazë gipsi.

Gips

Gips Plast 200 është llaç rrafshues në bazë të Gipsit e cila përdoret në siperfaqe paraprakisht të suvatuara me llaç themelorë apo rrafshues.

Gips

Vali Gips rrafshues final 300 është llaç final në bazë të gipsit e cila përdoret në rrafshimin final të mureve të brendshme dhe…

Poli

Polifix ngjitësi përbëhet nga gipsi i cili shërben për ngjitjen e gjitha llojeve të pllakave të gipsit, dhe elementeve që përbëhen nga gipsi.