Produktet Ngjyra

Ngjyra të

Ngjyra të brendshme jane produkte që përdoren me lehtësi, në të gjitha llojet e siperfaqeve ne mjedise të mbrendshme.

Star

Vali Profi Star color është ngjyrë kualitative (Disperzioni plotë) në bazë të rezinave akrilike i përshtatshëm për përdorim të brendshëm….

Profi

Profi Color është ngjyrë me cilësi të lartë në bazë të rezinave akrilate i përshtatshëm për përdorim të brendshëm…

Eco

Eco Color është ngjyrë ekonomike me mbulueshmëri të lartë në bazë të rezinave akrilike i përshtatshëm për përdorim të brendshëm…

Ngjyra të

 Ngjyra të jashtme perdoren per ngjyrosjen e objekteve ne siperfaqet e jashtme ne ndertesa te reja ose egzistuese mbi te gjitha llojet e siperfaqeve.

Fasa

Fasadex është ngjyrë me cilësi shumë të lartë me baze të rezinave akrilike dhe me përmbatje të ulët të materieve të tretshme (LOW VOC). Vali Fasadex karakterizohet nga veti shumë të larta kundër ujëthithjes…